Laser Arms

ระบบฝึกซ้อมยิงปืนเสมือนจริง TSX

นวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระดับสูง ผสานกับ เทคโนโลยีทางด้านประมวลผลและแสดงภาพกราฟฟิกชั้นสูง จึงแสดงภาพเคลื่อนไหว และ สร้างสถานการณ์จำลอง ให้ผู้ฝึกได้รับประสบการณ์เสมือนจริง เพื่อพัฒนาตนเอง ให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์อันคาดเดาไม่ได้

ประหยัดงบประมาณ ออกแบบและผลิตในประเทศไทย และ โดยคนไทย
Q: เหมาะสำหรับใคร?
A: หน่วยราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ หรือ เอกชน ใช้ฝึกบุคลากรประจำการ หรือ ฝึกหน่วยรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงใช้ฝึกซ้อมในสนามยิงปืน

Q: ใช้กับปืนชนิดใดได้?
A: ใช้ได้ทุกชนิดตั้งแต่ ปืนจริงกระสุน Blank, ปืน BBGun, ปืน Blank Gun โดยไม่ต้องดัดแปลงปืน ทั้งปืนพกสั้น และ ปืนยาว
จำลองสนามยิงปืนมาไว้ในห้องฝึก
ฝึกซ้อมพร้อมกันได้ 4-6 นาย แสดงภาพจำลองระยะสนามยิงปืนในระยะต่าง ๆ อย่างเสมือนจริง

R&D In Thailand
พัฒนาทั้งส่วน Hardware และ Software โดยคนไทย เป็นการนำองค์ความรู้หลายด้าน เข้ามารวมกันเป็นระบบฝึกยิงจำลองเสมือนจริง
เมื่อพัฒนาเองทั้งหมด จึงมีความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

สร้างความคุ้นเคย ความเชื่อมั่น และรูปแบบทักษะการใช้อาวุธปืน
ความประหยัด และพัฒนายุธวิธีการใช้อาวุธปืนในรูปแบบต่าง ๆ
ความปลอดภัย จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฝึกโดยใช้กระสุนจริง

ต้องการการสาธิต หรือ เข้าฝึก โปรดติดต่อบริษัทฯ